Navigation arrow left
Navigation arrow right
Haven med vand inviterer liv ind.
Haven er oasen, og beplantes den med indlagte vandelementer, tiltrækker den masser af liv, og der venter skønhed og oplevelser lige om hjørnet. I processen med privathaven er de udvalgte arter robuste, dvs. tåler stedets vækstvilkår og klima. Plantemønstret er også gedigent, så enkelte træer, buske eller stauder kan forsvinde uden at havefølelsen udhules. Jordkvalitet og drift understøtter så vidt muligt havens robusthed, så den ad åre stille og roligt kan vokse til.